Gyldne Snitt AS - Sigmund Sontum 

Flere prosjekter i Vestfold er under arbeid, tuftet på omgivelsenes opprinnelige identitet.

Visjon Fjordbyen - Færderkvartalet og Kanalparken

Denne visjonen er laget i samarbeid med Ole Johan Olsen i Format Eiendom.

Vi ønsker at denne utbyggingen skal bli starten på en «ny og vakker bydel» i Tønsberg til glede for beboerne, og med god tilgang for byens øvrige innbyggere og turister. De to eiendommene som er under utvikling, ligger på hver sin side av den trolig største og viktigste gjenstående, sentrumsnære bolig og næringsutbygging som Tønsberg nå står overfor.

For å ivareta denne oppgaven mener vi det er nødvendig å tenke helhetlig. Perspektivet inkluderer Scanrope tomten som er gjort på eget initiativ.

Vårt mål er å utforme eiendommene i respekt for byens opprinnelige identitet, og med fokus på miljøutslipp. For at byene igjen skal bli levende, bør de fortettes og befolkes. Dette forutsetter blant annet at det bygges i høyden, forøvrig er det et ønske at ny bebyggelse utføres med følsomhet og respekt for beboere, innbyggere og omgivelser.


Montessori-senteret i Vestfold 

Visjonen er i samarbeid med rektor Sindre Findal Vinje og assisterende rektor Lars J. Brunborg ved Montessori skolen i Vestfold. Vårt mål er at det kan skapes et senter/landsby i miniatyr basert på Maria Montessori sine idéer. Vi tenker denne utviklingen kan skje i 3 faser. For å ivareta ønske om en helhetlig plan har vi valgt å illustrere en mulighetsstudie som viser senteret fullt utbygget.  

Visjon Tønsberg 2020.

Nedre Langgate og det historiske sentrum kan nå gjenoppstå som en estetisk og spennende opplevelse, og bli en merkevare for landet vårt. Tenk hvor godt det vil føles å rusle langs en grønn og vakker gate bestående av varierende og godt utformede bygninger, med den urgamle borgen ruvende i bakgrunnen, og med stedvis utsikt utover fjorden.

Hva med å ære byens store sønn Svend Foyn ved å anlegge en vakker plass foran hans barndomshjem? 

Konseptskisse for utbygging av Tønsberg sentrum 2020

Byens identitet er mangfoldig, preget som den er av en lang historie – og som har vært vekslende mellom å være et av nasjonens maktsentre til å ha mindre betydning. Mange kan nok se for seg denne historiske byen bestående av hvitmalte trehus med saltak, men slik er det faktisk ikke. Tønsberg sentrum består også av et stort antall monumentale murbygninger. Disse klassiske bygg representerer et viktig bilde av byen og dens identitet. Byen er bygget opp av kvartaler bestående av en serie unike og egenartede bygninger, oppført av et stort antall byggherrer og forskjellige arkitekter. Det er derfor viktig å ivareta variasjon og utrykk når utbygging av større kvartaler i sentrum skal utformes.

Teie Haveby

I juni 2017 ble jeg engasjert av Folksom AS til å gi min vurdering om hvordan Teie kan utvikles samtidig som dens identitet bevares. Våre hagebyer ble tegnet og anlagt tidlig på 1900 tallet for å gi folk et bedre boalternativ til den gang de usunne byene. De som gav disse hagebyene form hadde god forståelse av de vesentlige elementene som kunne bidra til det gode liv. Når det gjelder arkitekturen til disse hagebyene ble de for en stor del tuftet på klassiske prinsipper. Norsk arkitektur hadde en gullalder på det tidspunkt hagebyene ble planlagt og bygget. Den var preget av rene linjer, ofte i ny-klassisk eleganse.

Teie sentrum bærer fremdeles et idyllisk preg med intakte bolig/næringsbygg fra 1920-tallet, bygget i 2 etasjer og med valmet tak. Det er naturlig å ta utgangspunkt i denne identiteten når området skal utvikles videre.

I disse alternativene er det gode muligheter til å gjenskape og nyskape omgivelser som innehar de tradisjonelle kvaliteter samtidig som de ivaretar nye behov. 

Storgaten 28 er et viktig bygg i Tønsbergs bybilde og historie.

Eiendommen ligger sentralt plassert, og er visuell fra torvet. Gården er opprinnelig utført i tradisjonell sveitserstil, og bærer en viktig identitet for byen som bør ivaretas. Bygget ligger i Tønsbergs vernesone.

Premissene for dette bygget er forøvrig så komplisert/ødelagt at jeg mener det ikke er ansvarlig å rehabilitere. En viktig faktor ligger i de utallige ombygginger Storgaten 28 er utsatt for, og ikke minst at begge tilstøtende bygg er av nyere dato. Når Foynbygget kom ble premissene for denne gaten og tilstøtende bygg brutalt endret. Når den gigantiske naboen ble oppført ble det mer naturlig for Storgaten 28 å være et hjørnebygg.

For å ivareta husets opprinnelige karakter har jeg beholdt det meste av det opprinnelige uttrykket mot Storgaten. Jeg mener dette nye utrykket vil berike gaten og bybildet og samtidig bevare Tønsbergs identitet.