Gyldne Snitt AS - Sigmund Sontum 

Ny bok utgis høsten 2022; Magiske Tønsberg - en byvandring kr 380,-

Fast spalte i Tønsbergs blad annenhver lørdag - byskisser
2 bøker med spaltene "skisser & historier fra Tønsberg" er utgitt 2016 og 2017
Bøkene kan kjøpes hos Norli i Tønsberg og hos Meny på Teie eller bestilles på mail: sigmund@gyldnesnitt.no

 Norges eldste by står foran sin største endring i moderne tid.

Tønsberg by fremstår I dag med alle sine gateløp mer eller mindre intakte siden middelalderen. De “lange” gatene – Øvre Stræti, Store Stræti og Nedre Stræti - ligger alle mer eller mindre slik de alltid har gjort. De smale veitene som gikk fra langgatene ned til fjorden, ligger også der de alltid har gjort. Storgaten som den heter i dag, skal ifølge kilder for det meste ha den samme form og bredde som den hadde i middelalderen.

De store åpne plasser langs denne tidligere riksveien skal fylles med boliger og forretninger, eksisterende bebyggelse er under utvikling og selve gateløpet skal omformes. Det er grunn til å foreta «dypdykk» i byens historie og identitetsutvikling for at Tønsberg skal bli beriket på verdig måte. Det er det viktig å forstå hvordan byen ble formet gjennom tusen år lang historie, når den nå skal utvikles gjennom grep som vil få stor betydning for vår tilhørighet og våre opplevelser.